Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidsinstituut verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Schoonheidsinstituut Violet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidsinstituut Violet verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je persoonlijke administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

Linda Vos: eigenaresse van Schoonheidsinstituut Violet
en medewerkster Nicole van Eijndhoven

Jan van Amstelstraat 24
5481 HD Schijndel
073-5494255
info@instituutviolet.nl
KVK 16040235

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidsinstituut Violet en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres,

d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) voor- en na foto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidsinstituut Violet

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Schoonheidsinstituut Violet gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de salon te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen

Schoonheidsinstituut Violet verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonheidsinstituut Violet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de eigenaresse van Schoonheidsinstituut Violet kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidsinstituut Violet zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidsinstituut Violet je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidsinstituut Violet of via info@instituutviolet.nl

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.